Úvod

28. červenec 2010 | 13.09 |

Můj blog pomalu ale jistě upadá. Napadlo mě, že nová povídka by ho mohla oživit!! :)) Úvod je možná trochu nudný, je to vykreslení situace ve Ferylle, takže od této kapitoly zas tolik nečekejte... :))Tak se začtěte! m.

..... 

Už se neví, kdo to způsobil. Snad Čína, možná Rusko či Amerika. A možná to byl společný projekt všech tří...

Jednoho dne, před více než 3000 dny (či nocemi) nastal obrovský výbuch pravděpodobně bomby. Nebo to snad byla jaderná elektrárna obřích rozměrů, ropné pole nebo výzkumná laboratoř. To se dnes už opravdu neví. Ten výbuch způsobil, že se celá realita, jak jí tehdejší lidé znali, pokřivila a díky tomu se na Zemi udály nenapravitelné změny.

Antarktida a Arktida začaly tát enormní rychlostí. Nakonec se to šílené tání zastavilo, ale většina světa byla zaplavená. Klima země se změnilo, v období zimy s velkým štěstím sněžilo pět dnů a pak sníh rychle roztál. Vedro se v létě stávalo téměř nesnesitelným. Léto a zima byly dlouhé, zatímco jaro a podzim s obtížemi stačily obsadit svých deset dnů.

Těsně předtím, než mohla zničující tlaková vlna výbuchu, radiace a podobné svinstvo, které by zcela určitě skoncovalo s životem na zemi, rozšířit po celé zemi, objevila se mezirealitní trhlina, která vše pohltila. Místo toho však do našeho světa pustila něco jiného. Sen každého naivního spisovatele fantastiky. Rozšířilo se to stejně rychle jako mor, měnilo to lidi, přestavělo je to k obrazu svému. Ta nemoc měla jednoduché jméno. Magie.

Všechny ty, kdo se zachránili a neutopili magie nakazila a začala měnit v čaroděje. Na první pohled to nebyla nijak drastická změna. Magie zároveň začala narušovat veškerou techniku natolik, že se nedala používat. To včetně palných zbraní. Dokonce i obyčejné střílení z praku bylo velice obtížné.

Zvířata vlivem magie zdivočela, taktéž rostliny začaly sílit natolik, až pomalu ničily lidské výtvory. Téměř to vypadalo, jako by s magií dosáhly jakési primitivní inteligence, která nesnášela jakékoliv lidské výtvory. Nastala doba dost podobná Době Ledové... až na to, že bylo narozdíl od Doby Ledové nesnesitelné teplo..

Tohle, ač se nezdá, byla maličkost. Nejvíce to ovlivnilo celý chod Země. Dny i noci se neskutečně protáhly z téměř dvojnásobně, z 24 hodin na padesát stominutových hodin. Na nebi se objevil ještě jeden měsíc (zřejmě stejně jako magie přitáhnutý z jiné dimenze), který byl vidět jen ve dne a byl tak blízko, že se velice lehce rozlišovaly měsíční pláně a krátery. Sama obloha získala i přes den sytě tmavomodrou barvu, zatímco noci byly temně fialovo-černé a hvězdy na něm zářily tak ostře, až z toho rozbolavěly oči, když jste se moc dlouho dívali.

Čarodějové (lidí bylo už velice málo a po několika generacích se jejich potomci také měnili na slabé, ale také magií nakažené čaroděje) začali rozdělovat rok na 100 dnů, měsíc po dvaceti dnech, týden po deseti.

Dva měsíce léto, dva měsíce zima, týden podzim a týden jaro.     

Díky dlouhým dnům se i životní režim čarodějů změnil. Dokážou až 44 hodin být čilý a svěží, zatímco k stavu podobnému spánku potřebují jen hodin šest. To však mělo dopad na délku jejich života. Čaroděj roste od narození do 14 let stejně jako člověk. Od 14 do 17 let enormně rychle roste a v 18 letech už je čaroděj plnohodnotný dospělý. Do 40ti let se potom stárnutí téměř zarazí zatímco od 45 let až do padesáti čarodějové stárnou a nanejvýše v šedesáti letech umírají. Má na to vliv i to, že se o ně, jako staré a slabé, nemá kdo starat. Jsou přítěží. Sami raději zemřou.

Čarodějové přibližně tisíc dnů od průniku magie jen bloudili a hledali smysl života. Snažili své schopnosti ovládnout. Bylo to smutné. Lidské plémě, samotný vrchol evoluce, byl žalostný. I zvířatům čarodějové nestáli ani za to, aby od nich s děsem prchaly. Pak ale čarodějové jeden důvod k žití nalezli. A to ten nejhorší, který mohli vymyslet. Čarodějové se mezi sebou začali poměřovat a nakonec se začali zabíjet. Slabí od začátku války nepřežili ani 20 dnů. Ti silnější je chladnokrevně zabíjeli.     

Čarodějové se začali rozdělovat na sudé a liché a pak se ty dvě skupiny začali vyvražďovat. Čarodějové se přidávali k jedné či druhé, až se z toho stala celosvětová válka.     

Lichý čaroděj je obyvatel noci, zastupuje ženskou sílu jakožto matky a rodičky. Liché jsou také nakloněni temnotě. Pozor, temnotě, ne zlu a mezi tím je velký rozdíl. Výsadou lichých je oheň, po němž mají i podobnou povahu a způsoby. K lichým také patří kouzla s krví (krvavé rituály jsou také často špatně zaměňovány s černou magií), byliny, příroda a lichý se spoléhá na materiální kouzla.     

Sudí jsou čarodějové dne, režimu, disciplíny a patriarchátu. Pevně dané, neměnné zákony jsou jejich láskou a vášní. Jejich kouzla jsou povětšinou myšlenkového rázu, zakládají se jen na jejich moci a nemají dlouhého trvání, zato jsou ale velice mocné a silné. Knihy, psané slovo a kreslené pečetě, díky kterým jejich kouzlo přece jen udrží déle na světle slunce jsou jejich neodmyslitelnou součástí. Jsou jako voda a voda je jim nejbližší, stejně jako lichým oheň.     

Obě strany mají své výhody a dobré stránky, stejně jakožto mají obě skupiny své nedostatky a háčky. Ale když už je čaroděj tak či onak vychován, do konce života je své straně oddán a na smrt nenávidí své nepřátele.     

Díky nějakému vábení magie, která sice není hmotná, ale mocná a velice inteligentní, se nekonečná válka proměnila ne v nutnost, ale životní poslání. Ani jedna strana se nesmíří s příměřím, nedá si pokoje, dokud nebude jejich nepřítel zničen, dokud nebude poslední lichý či sudý zavražděn. Pravděpodobně se ale čarodějové vyhladí navzájem.     

Čarodějové díky už zmíněné magii jsou přinuceni hledat a zabíjet své nepřátele. Když mají svého nepřítele ve své blízkosti, dohání je to až k nepříčetnosti, pokud jsou mladí a nemají dostatečné sebeovládání a kontrolu. Když čarodějové nic nedělají, dohání je to k šílenství, které je nakonec dovede až k samému vrcholu úzkosti. Pokud čaroděj nic nedělá, magie ho nakonec pohltí. Stane se z něj Padlý. 

Tomuto nutkání zabíjet se ze začátku dá docela snadno utéct pomocí práce. Jiná činnost to nutkání celkem dostatečně ztlumí, natolik, aby čaroděje myšlenka o krvi na svých rukou naprosto nepohlcovala. Ale i to se nedá dělat donekonečna. Čarodějové se slabou vůlí ani ne po pěti letech podlehnou a od padnutí je zachrání jen nepřítelovo umordování. To je prokletí těch mocných a nadřazených čarodějů – primitivní a divošská touha po krvi nebo aspoň lovu a sním spojeného stopování. Takové věci se nově narozený čaroděj ani nemusí učit. Stejně jako pavouk tkaní pavučiny, má čaroděj lov, stopování a zabíjení v krvi a nemusí se mu to vysvětlovat. Většinou to končí smrtí čaroděje, který podlehne své touze a pustí se do šíleného boje proti obrovské přesile.     

Neposlední věcí, která stojí za zmínění, jsou čarodějnická pírka. Další produkt té lhostejné a chladnokrevné magie. Jakmile rodiče (či jiný dospělý) zasvětí své dítě do magie a dá tím povel magii v dítěti k probuzení, začnou se k němu dostavovat andělé, jak je nazývají sudí, či stíny, jak je pojmenoval jeden lichý a ostatní jeho pojmenování přijali. Dalo by se říct, že to jsou duchové, napůl podobní lidem, napůl podobní zvířatům. Jsou to děti (pokud to není pro kousky magie moc osobní výraz) magie a mají velice krátký život a jen jediný důležitý cíl. Mají předávat pírka. Díky pírkům mohou čarodějové kouzlit.

Čaroděj od svého zasvěcení dostává pravidelně (podle jeho síly více (až deset denně) či méně (někdy až jeden za dva dny) pírka. Když je dostane, jsou na první úrovni, jsou to prachová peříčka. Po týdnu se prachové stávají péra a jsou vhodnější pro náročnější kouzla a mají mnohem víc síly, než péřová. A nejvyšší úrovní pírek jsou brky, dlouhá mocná pírka, jenž vydají za sto pér a tisíce péřových. Brkem se pírka stanou až po více než roku strávenou v malé osobní dimenzi čaroděje, jednoduše zvané aura.     

Před téměř 2000 dny se čarodějové dohodli (přece jen v nich zůstalo něco lidského) na Rozdělení. To jest smlouva, která určuje rozdělení zbytku světa mezi dvě nepřátelské frakce. Také letopočty se počítají od této smlouvy... například 100 dnů p.r. (po Rozdělení). Nově rozdělený svět pojmenovaly Feryll. Fer podle Ferdinanda sudého a Ryll podle Ryllie liché.

Asie, Rusko a ostrovy v mořích a oceánech patří sudým. Také voda je jejich doménou, stejně jako pozůstatky ledových polí na pólech země. Evropa a Amerika jsou domovištěm lichých. Patří jim také pouště a sopky.      

Existuje také třetí (sice malá, ale mocná) skupina čarodějů, která se vyhranila nad obě síly a vedou například magické školy či útulku a nemocnice pro těžce raněné či staré čaroděje. Jsou dobře skrývané před těmi, kdo je chtějí zničit nebo těmi, kdo je chtějí napadnout a podmanit si je pod svou vládu. V tomto byla magie milostivá a dala čarodějům v nouzi intuici, která ho do některého z těchto ostrůvků neutrality zavedou. Ale do této nevyhraněné skupiny čarodějů patří také vrazi a žoldáci, kteří se pronajmou k vraždám oběma stranám a magie jako by nad těmi tuláky držela ochrannou ruku.     

Magické školy jsou tří druhů. Umělecko-léčitelské magické školy jsou jen tři na celém světě. V Evropě, v Americe a v Asii. Ta v Asii je v Japonsku (ostrov je téměř celý pod vodou, ale tamní škola si na jeho základech vystavěla vodní město a škola je velice... umělecky založená, co se stavitelství a vody týče). Pak je jediná škola svého druhu: Vyšší vědecká magická škola. Leží někde vysoko v horách Uralu, na hranicí Evropy a Asie. Zkoumají se tam postupy a funkce kouzel, podstata magie a je to přímo pokladnice na nová kouzla.

Třetí a nejpočetnější druh škol je bojová akademie (jaké to překvapení). Je jich přesně 387 po celém světě. Na akademiích se mladí čarodějové vychovávají, tam také dostávají povolení k lovu svých nepřátel. Je to odrazový můstek před skokem do války.      

Magické školy jsou přísně střežené neutrální místa, veškeré rozpory mezi sudými a lichými mizí, válka v těch místech neexistuje. Učitelé musí být nevyhranění, výuka je přísně rozdělena na denní a noční dobu tak, aby se dvě v budoucnu nepřátelské skupiny nestřetly a v mladistvém zápalu si neublížily. A magie nad těmito místy drží ochrannou ruku... pokud si jí škola proti sobě nepoštve.     

Ač si to čarodějové ještě neuvědomují, počet porodů zdravých dětí ubývá. Ženy velice těžce otěhotní. A pokud ano, většinou ji nepřátelé zabijí ještě před porodem. Pokud to tak půjde dále... rod lidí – čarodějů je ohrožen. Stane se to, k čemu celé válka už dávno směřovala. Druh čarodějů se navzájem vymaže z povrchu zemského.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (5x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Úvod faire 28. 07. 2010 - 13:40
RE(2x): Úvod moira 28. 07. 2010 - 14:15
RE: Úvod stories* 10. 08. 2010 - 12:20
RE(2x): Úvod moira 10. 08. 2010 - 13:09
RE: Úvod stories* 10. 08. 2010 - 13:46
RE(2x): Úvod moira 10. 08. 2010 - 14:10
RE: Úvod stories* 10. 08. 2010 - 14:29
RE: Úvod moira 10. 08. 2010 - 14:38