MV: Prolog

9. srpen 2010 | 10.53 |

Moc se omlouvám, že to tak trvalo, ale nějak jsem dokáuzala zašantročit USB s touto povídkou a pak jsem ho týden nemohla najít... ale už ho mám a doufám, že budu přidávat pravidelněji... Prolog je možná až moc krátký, ale myslím, že tak, jak je, je "dokonalý". :)) m.

Rozhraní 199. a 200. dne p.r.

Skrýš lichých, střední Evropa, jeskyně
    
    Těhotná žena sténala na lůžku. Zoufalým pohledem se rozhlédla po strohé místnosti, ale věděla, že její muž tu nebude. Bude hlídat před jeskyní a jistit, že se k ní za porodu, kdy je bezbranná, nikdo z nepřátel nedostane. Hořce se pousmála.
Jak šlechetné... napadlo jí a pak křečovitě zaťala zuby za dalším návalem bolesti. Brzy už bude po všem a ona konečně porodí tu strašnou přítěž. 

...............

     Ve chvíli, kdy se 199. den přeléval v 200., žena porodila chlapce. Malého silného chlapce, celého po ní. Ale bolesti, jak si žena s hrůzou uvědomila, neustaly. Zmírnili se, ale ne natolik, aby se to dalo ignorovat a cestovat dále. Nemohou dlouho zůstávat na stejném místě, není to bezpečné, ale s takovými bolestmi nemůže cestovat.

,,Co se děje? Proč bolesti neodezněly?" sykla žena skrz zuby. Její společnice jí neodpověděly. Nevěděly. Ale žena to instinktivně vytušila. Je tam ještě jedno dítě.   

,,Slyšel jsem dětský křik, už je po všem?" ozval se od vchodu hlas jejího muže. Do očí ženy se na chvíli nahrnuly slzy. Jen okrajově vnímala, jak její muž obdivuje jejich dítě, ale pak se znepokojeně sklání nad ní.     

,,Co se děje?" šeptl jí a odhrnul jí zpocené vlasy z čela.     

,,Ještě jedno." sykla žena a udělala by cokoli, aby už to konečně přestalo. Přešla další kontrakce a ženě unikl tichý, překvapený výkřik bolesti.

,,Dvojčata?" podivil se muž, ale vypadal potěšen.

,,Pomoz mi!" téměř vzlykla žena. Muž se na ní snad lítostivě a soucitně, spíše ale chladně podíval a pak z místnosti odcházel.

,,Pokus se to urychlit, nepřátelé větří naší stopu a pokud do půl dne nevyrazíme, už se jich nezbavíme." prohodil ještě muž, pohlédl na své dítě, pak na ženu. Byl to podivný, veselý pohled, který se k jeho vážné tváři nehodil. Pousmál se na dítě, letmo se podíval na svou ženu a odešel. Než však z místnosti odešel, zahlédla žena, jak mu v ruce bleskl malý plamínek.

Po těle ženy se rozlilo teplo a na více než hodinu jí zbavilo bolesti. Žena se pousmála. Ač to ani jeden nedával najevo, velice hluboce a vášnivě se milovali. Jinak to jako lichá a lichý ani nedokázali.

...............

Opět na rozhraní, tentokrát mezi nocí a dnem, se čarodějce narodila holčička. Zamrkala, jednak proto, že jí konečně opustily porodní bolesti a žena ležela vyčerpaná, ale konečně uvolněná na lůžku. A také proto, že toto dítě vypadalo úplně jako její muž, ač ještě ani neotevřelo oči.

Když se  holčička nadechla ke křiku a krátce otevřela oči, věděla žena, že to dítě musí být jen jejího muže. Mělo jeho ledově světle modré oči, barvy letní oblohy, o které se píše ve starých spisech. Takto světlé nebe totiž už nikdo od průniku magie nespatřil. Ani oči takové barvy nejsou běžné... je to totiž barva očí rodu jejího muže a takové oči mimo něj a její dcery má už jen bratr jejího muže. Odešel už před pěti lety sám zemřít do divočiny. Měl něco přes padesát. Vlastně... možná už je mrtví.

Její muž se podruhé vrátil do jeskyně a podíval se na jejich holčičku. Ihned se k ní pevným krokem vydal. Jeho oči se podezřele zaleskly... snad slzami, které ale nikdy nepřetekly a přitiskl si dítě k hrudi způsobem, jaký jejich prvorozený nepoznal. Toto dítě její muž uznal za hodno jeho lásky. Bylo po něm a byla to dcera. Tudíž pokračovatelka rodu.

,,Annemeye..." šeptl jméno. Meye se jmenovala jeho matka, Anne jeho družka, znavená rodička, zpocená odpočívajíc na lůžku.

,,Malá Annemeye a její bratr... Erik." povzdechla si spokojeně žena a chvilku odpočívala. Ale byla si vědoma svých povinností. Dala si jen hodinu na zotavení a další na obstaraní a připravení sebe a dětí na cestu. Pak rychle vyrazili. Utíkali před jejich nepřáteli, sudými, jenž na ně mělo spadeno od té doby, co zjistili, že je zatěžuje a zpomaluje těhotná.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: MV: Prolog kerilia 16. 08. 2010 - 09:23
RE(2x): MV: Prolog moira 16. 08. 2010 - 19:09