Drak

23. červenec 2010 | 20.34 |

Vidět draka je znamení štěstí. Pokud tě ten drak nesežere. Já takové štěstí měla. Byla jsem tehdy mladá, lenošila jsem na břehu řeky, když najednou na nebi přeletěl stín. Byl moc vysoko, abych si myslela, že to je drak. Myslela jsem, že to je orel.. přece jen tady v horách jsou dost častí. Ale když se drak snesl a já uviděla toho obřího tvora... s děsem jsem utekla a ani se neohlížela. To bylo poprvé a naposledy, kdy jsem draka viděla.

DRAK

Ztělesňuje bohu nepřátelské prasíly, které musí být přemoženy (v souvislosti s tím vznikly mýty a pohádky o boji s drakem - Apollo, Siegfried nebo třeba i sv. Jiří a další hrdinové). V Apokalypse je drak jako symbol Satana přemožen archandělem Michaelem. V pohádkách vystupuje drak jako strážce pokladu nebo unesené princezna (panny = čistoty) ztělesňuje tak těžkosti, které musí být překonány před dosažením cíle. C. G. Jung spatřuje v mýtech o boji s drakem výraz boje mezi já a regresivními silami nevědomí.

Narozdíl od evropské mytologie je čínský Drak dobromyslné zvíře - symbol mužské plodící přírodní síly (jang). Od dob dynastie Chan (206 př. Kr. - 220 po Kr.) je zároveň symbolem císaře nebo syna nebes. Je prvním ze "360 šupinatých zvířat" a páté zvíře čínského zvěrokruhu.Jako jedno ze čtyř zvířat světových stran je drak spojován s východem, se stranou vycházejícího slunce, zrodu, jarního deště a deště vůbec. Zde se mu říká modrozelený drak (čching-lung) a jeho protějškem je bílý tygr (paj-chu), vládce západu a smrti. Na obrazech jsou často znázorněni dva draci, kteří si v oblacích hrají s míčem nebo perlou (= hrom) - což způsobuje déšť.

Kosmologická zkoumání rozlišovala již brzy čtyři kategorie" za prvé nebeské draky (tchien-lung), kteří symbolizují obrozující sílu nebes, za druhé draky - duchy (šen-lung), kteří nechávají padat déšť, za třetí zemské draky (ti-lung), vládce pramenů a vodních toků, a za čtvrté strážce pokladů(fucang-lung). Navíc existovali podle lidových představ čtyři dračí králové (lung-wang), z nichž každý střežil jedno ze čtyř moří, obklopujících zemi.

Drak a Fénix ztělesňují mužskou a ženskou přirozenost a jsou symbolem manželů.

Zdroj: http://www.ernix.estranky.cz/

Drak je mýticé zvíře vyskytující se v mnoha kulturách. Na rozdíl od běžně zažitých představ nelze problematiku draků shrnout do představy pohádkového draka a to dokonce ani jeho podobu. Představy o vzhledu draka prošly mnoha proměnami, a proto jediné co lze opravdu říci je, že se jedná o tvora mající jednu, nebo více hlav. Patrně drakem s nejvyšším počtem hlav byl stohlavý Ládon, naproti tomu čínští draci jsou zásadně jednohlaví. Také běžně zažitá představa, že drak dští oheň neodpovídá realitě, tvor dštící oheň se zpravidla nazývá saň. Dalším problémem popisu představy draka spočívá v křídlech.

Drak mohl mít, zpravidla netopýří křídla, ale z různých bestiářů a bájí je známo značné množství draků nemajících křídla. A konečně nelze ani říci kolik nohou měl mít v lidských představách drak, jelikož se vyskytují jak dvounozí tak čtyřnozí draci, ale z literatury jsou známy i představy draků beznohých a dokonce i vícenohých. V některých středověkých bestiářích, ale i přísně vědeckých biologických knihách se setkáme i s mořskými draky.

Jeho vlastnosti jsou v jednotlivých podáních stejně problematické jako jeho vzhled, lze říci, že klasická představa Evropana je, že se jedná o hloupé a zlé bájné zvíře. Tato představa však není zcela pravdivá, neboť mnozí draci byli posvátní a jejich zabití bylo tvrdě potrestáno. V neevropských představách draků jsou tyto tvorové často dobří a lidem pomáhající. V některých starověkých představách nalezneme i představy klasické nestvůry.

Velmi zvláštní je i způsob dračího rozmnožování o němž nás literatura informuje velmi sporadicky, o samotném dračím páření pak téměř vůbec. Dalším velmi zajímavým problémem je evidentní nedostatek dračích samic (je zajímavé, že představa draka jako mužského prvku se udržela i v dnešní fantasy literatuře a pohádkách). Podle známé literatury drak postaví hnízdo, kde snese vejce (jedno, velmi zřídka i více), ze kterých vysedí mláďata, o která se pak stará, velmi zvláštní je, že počet hlav není dědičný.

Stravovací návyky jednotlivých draků se různí, existují draci býložravci, ale převážná většina draků je masožravá a někteří i výhradně lidožraví.

Zabití draka

Motiv zabití draka se objevuje velice často, podle mnohých etnografů je to jedna z mála skutečně hrdinských situací. Ve starověku draka zpravidla zabíjeli hrdinové případně sami bozi. Nejčastěji je drak zabíjen jako temný element a jeho zabití pak symbolizuje vítězství světla a dobra. V některých případech je zabití draka považováno za akt zabití posvátného zvířete (pouze v případě, že ho zabije člověk). Za tento čin je pak tento člověk potrestán jako za zabití posvátného zvířete, kdy odpovědnost za trest buď převezmou sami bozi, nebo dochází k jakémusi samovolnému, nikým neřiditelnému trestu.

Velmi zvláštní jsou informace vyplývající z díla Gaia Plinia Secunda který uvádí, že drak loví slony přičemž je velmi často zabit. Zrovna tak sloni se pokouší lovit draky. Z představ Plinia vyplývá, že drak je menší než slon.

Ve středověku je motiv zabití draka ještě častější, přičemž středověká Evropa nezná nesmrtelné draky a takový čin je vždy hodnocen kladně.

Zdroj: http://www.kouzelne-bytosti.estranky.cz/

Draci z latinského draco jsou nejznámější kouzelní tvorové. V dávných dobách znamenalo zabít draka stát se králem. Draci i přesto že umí nahánět hrůzu, dokážou být i dobromyslní. Mnozí lidé mají z draků strach jen kvůli jejich vzhledu. Tento popis je z roku 600 n. l , čtenáři ho brali vcela vážně :

"Drak jest největším ze všech plazů i jinými živých tvorů na zemi. Má drobný obličej a uzké nozdry. Nozdrami se nadechuje a z úst vyplazuje jazyk. Jestliže je vyvlečen z jeskyně, vrhá se do vzduchu a letem svým víří obrovské vzduchové vlny. Jest to arci jeho ocas a nikoli zuby, vnichž spočívá jeho síla, a nebezpečný je spíše úderem ocasu než svými čelisti. Jedem uškodit nemůže, smrt však dokáže způsobit i bez jedu, zabije totiž vše, co ovine závity svého těla. A dorůstá takové velikosti, že před ním bezpečný není ani slon. Rodí se v Ethiopii a Indii, v samotném srdci celoroční výhně."

Draci však nemusí být nepříteli lidí. Zejména v Asii se drak považuje za dobrotivého tvora, přesto občas má sklony k panovačnosti. Nejdůležitější ovšem je, že je symbolem vůdcovství. Asiijský kalendář je rozdělen na dvanáctileté cykly a každý z dvanácti roků tohoto cyklu je připisován vlivu určitého zvířete. Lidé narození v Roce draka jsou považováni za nejlepší vůdčí osobnosti a spojují v sobě silnou vůly s velkorysou povahou (roky draka 1952,1964,1976,1988,2000 ).

Mytologie popisuje draky jako hady s obrovskými netopýřími křídly, jednou nebo více hlavami, z jejichž tlam šlehají plameny. Jsou draci tříhlaví, šestihlaví, devítihlaví či dvanáctihlaví. Draku se čtyřma nohama se říká saň. Vyskytují se ve všech kulturách na celém světě. Zatímco na západě jsou tyto obludy symbolem zla, v Číně a v dalších asijských zemích představují odvahu a jsou symbolem moudrosti, osudu a štěstí.

K rozšíření mýtu o dracích nejspíš přispěly objevy některých dávných cestovatelů, kteří se na svých cestách setkali s obrovskými ještěry jako např. varanem komodským nebo varanem nilským.

Zdroj: http://angellie.blog.cz/

Jinak také odkazuji na stránku : http://www.draci.info/

Odkaz do galerie... Tady

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře